Specifieke gegevens ANBI

Naam:        Stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij
RSIN:         856986380
KvK:           67430856
Adres:        Neptunus 53, 7131HN  Lichtenvoorde
E-mail:       info@passionachterhoek.nl

Doelstelling
Het bevorderen, ontwikkelen en organiseren van activiteiten op het gebied van cultuur en maatschappij.

Beleidsplan
In ons beleidsplan staat bovenstaande doelstelling centraal. Jaarlijks organiseren wij de Passion Achterhoek en wens is meer te organiseren. Passion Achterhoek, een steeds groter groeiende muzikale en multimedia theatervoorstelling waarvoor samengewerkt wordt met verschillende organisaties in de Achterhoek zoals bijvoorbeeld scholen, gemeenten, zorginstellingen, koren en toneelverenigingen. Jong en oud, de scholen zorgen bijvoorbeeld voor zangers en muzikanten.
De inkomsten om alles mogelijk te maken komen uit verkoop van kaarten, subsidies, fondsen en sponsoring/giften. De grootste kostenposten zijn geluid, licht, techniek en zaalinrichting.
De stichting houdt een beperkt vermogen aan als buffer voor eventuele tegenvallers.

Bestuur
P.T.M. (Els) Grevers-Fleuren (voorzitter)
A.C.G. (Alfons) Liesker (secretaris)
A. (Anne) Wouda (penningmeester)
J.J. (Hans) Hinkamp (bestuurslid)
J.E.F. (Hans) Winters (bestuurslid)

Beloningsbeleid
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in uitoefening van hun functie.
Het bestuur kan aan een of meer bestuurders (beperkte) vacatiegelden toekennen als beloning.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Op de website onder edities staat een verslag

 

 

Financiële verantwoording

FINANCIEEL OVERZICHT
INKOMSTEN 2018 2019
1. Kaartverkoop € 1.725 € 8.689
2. Eigen inbreng € 5.250 € 3.750
3. Bijdrage Achterhoekse Gemeenten € 544 € 558
4. Fondsen € 1.000 € 2.000
5. Sponsoring € 2.500 € 2.875
6. Collecte € 685 € 683
7. Gift € 2.800
8. Diversen € 30
9. Teruggave BTW € 717 € 2.349
Totaal inkomsten € 12.421 € 23.734
UITGAVEN 2018 2019
1. Geluid, Licht, Techniek € 5.082 € 8.926
2. Muziek € 1.583 € 1.736
3.  Zaal + inrichting € 0 € 7.485
4. Schmink, kleding € 55 € 655
5. PR € 1.387 € 3.045
6. Vrijwilligers onkosten € 328 € 2.343
7. Bankkosten € 155 € 106
8. Onvoorzien € 566 € 585
Totaal uitgaven € 9.156 € 24.881
SALDO € 3.265 -€ 1.147
Balans
Banksaldo/Eigen Vermogen € 7.335 € 9.150