De stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij heeft de status van culturele ANBI aangevraagd bij de belastingdienst. Een culturele ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang en voor minstens 90% actief is op cultureel gebied.

Als donateur van een ANBI helpt u ons en mag u uw giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Of te wel een win-win situatie

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen namelijk in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor verdere informatie zie www.belastingdienst.nl en raadpleeg uw belastingadviseur.

De belastingdienst kent de status van ANBI niet zomaar toe en stelt hieraan dan ook verschillende voorwaarden waaronder dat de ANBI in kader transparantie specifieke gegevens publiceert op haar website. Deze vindt u hier.