In verband met de maatregelen met betrekking tot de verspreiding van het corona-virus heeft de organiserende Stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij besloten Passion Achterhoek uit te stellen. Het evenement, in de Hamalandhal te Lichtenvoorde voor 1200 bezoekers per avond, met o.a. medewerking van Laura van Kaam, het Ettens Mannenkoor en de Marianumband, stond op de agenda voor 6 en 7 april.

Aangezien Passion Achterhoek onlosmakelijk verbonden is met de aanloop naar Pasen wordt het evenement als geheel verplaatst naar maandag 29 en dinsdag 30 maart 2021. Dit is in de week voorafgaand aan Pasen. De opzet is om met dezelfde spelers, musici en andere medewerkers volgend jaar door te gaan waar we nu noodgedwongen moesten stoppen. Dus… wordt vervolgd.

Kaartinformatie Passion Achterhoek

Gekochte kaarten en vouchers blijven volgend jaar gewoon geldig, voor dezelfde zitplaats en gekozen dag. Dus maandagkaarten voor de maandag en de tribunekaarten voor dinsdag uitsluitend voor de dinsdag. We hopen dat iedereen de kaarten zorgvuldig bewaart. De zaalkaarten voor de benefietvoorstelling op dinsdag komen om praktische redenen te vervallen. Hiervoor volgt te zijner tijd een nieuwe aanmeldingsronde.

In geval van verhindering kunnen reeds gekochte kaarten en vouchers geretourneerd worden. De kostprijs van de kaarten zal dan worden overgemaakt. Wij verzoeken u dan de kaartjes of een print van de bestelling met daarop het bestelnummer, uw naam en bankrekening in een enveloppe te sturen naar onze penningmeester Anne Wouda, Op den Akker 3 7131 EA te Lichtenvoorde